Ansichtskarte mit deutschem Sanitätssoldaten in Frankreich

Ansichtskarte mit deutschem Sanitätssoldaten in Frankreich

Další objekty, které by vás mohly zajímat: