"Souvenier": "Zinn-Platte (datiert 1821), m.Inschr. + Bild St. Georg

    Labels toevoegen

    To add tags, please sign in first. Aanmelden

    "Souvenier": "Zinn-Platte (datiert 1821), m.Inschr. + Bild St. Georg

    Andere items waarin u wellicht interesse hebt: