German soldiers at the railroad works KORTRIJK (Belgium)

German soldiers at the railroad works KORTRIJK (Belgium)

Друге јединице које вам могу бити од интереса: