Troops from a 20th SBMR [Manchester Regiment] march into camp

    Troops from a 20th SBMR [Manchester Regiment] march into camp

    Друге јединице које вам могу бити од интереса: