Barbara, the mascot of the 5th City [Manchester Regiment]

Barbara, the mascot of the 5th City [Manchester Regiment]

Друге јединице које вам могу бити од интереса: