Notebook with a bullet hole held in the top pocket of Pte. Patrick Kane

    Notebook with a bullet hole held in the top pocket of Pte. Patrick Kane

    Друге јединице које вам могу бити од интереса: