Feldpostkarte: "Ludendorff-Spende" für Kriegsgeschädigte.

    Feldpostkarte: "Ludendorff-Spende" für Kriegsgeschädigte.

    Друге јединице које вам могу бити од интереса: